nmr300 NMR laboratoř nmr500

NMR laboratoř

Ústav chemie PřF MU
Kamenice 5
625 00 Brno-Bohunice

+420 5 4949 2666
nmrlab@chemi.muni.cz

nmr300FT-NMR spektrometr Bruker Avance III 300 MHz je vybaven širokopásmovou sondou BBFO pro přímé měření jader 15N-31P s možností dekaplinku jader 1H nebo 19F.

Na spektrometru mohou měřit proškolené osoby. Školení probíhá v rámci předmětu C7998. Měřící čas se rezervuje pomocí online systému.

How to download NMR spectra

V současnosti lze měřit jádra:

  • 1H
  • 11B
  • 13C
  • 15N
  • 19F
  • 27Al
  • 29Si
  • 31P