nmr300 NMR laboratoř nmr500

NMR laboratoř

Ústav chemie PřF MU
Kamenice 5
625 00 Brno-Bohunice

+420 5 4949 2666
nmrlab@chemi.muni.cz

Provozní řád NMR laboratoře Ústavu chemie (A8/1S16)

NMR laboratoř je určena pouze k měření NMR spekter předem připravených vzorků. K tomuto účelu jsou v laboratoři nainstalovány dva NMR spektrometry.

V laboratoři je dovoleno se zdržovat pouze v době měření, není dovoleno využívat měřící počítače ke zpracovávání naměřených spekter nebo k činostem, které nesouvisí s vlastním měřením.

Do laboratoře mají vstup povolen pouze řádně proškolení uživatelé, ostatní jen v jejich doprovodu.

Vždy je nutné se řídit pokyny osob odpovědných za provoz laboratoře.

V laboratoři je zakázáno

  1. Pohybovat se v znečištěné obuvi.
  2. Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
  3. Konzumovat jakékoliv nápoje nebo potraviny.
  4. Vnášet a manipulovat s předměty, které by mohly narušit magnetické pole spektrometrů.
  5. Manipulovat s chemikáliemi, tento zákaz se nevztahuje na měřené vzorky a potřebné deuterorozpouštědla.
  6. Zdržovat se v laboratoři mimo dobu nezbytnou pro měření.
  7. Provádět jakékoliv činnosti nesouvisející s měřením.
  8. Manipulovat s okny v zadní části laboratoře.
  9. Vstupovat do prostoru za magnety a jakkoliv zasahovat do instalované elektroniky a rozvodu plynů.